O PROJEKCIE

Młodzi dla Kamerunu, to wspólne działania na rzecz misji w Kamerunie prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Pallotynek. Realizujemy je w gronie przyjaciół, znajomych oraz ludzi dobrej woli bez których wszystko co robimy nie mogłoby posuwać się na przód.

Projekt budowy szkoły w Kamerunie można wesprzeć materialnie przelewając środki na konto:

56124062181111000046184036
Centrum Misyjne Sióstr Pallotynek
ul. Wojciechowskiego 12, 02-495 Warszawa
Tytułem: „MŁODZI DLA KAMERUNU”

Zwieńczeniem pierwszego roku naszych działań w lipcu 2012 było przekazanie pomocy materialnej, leków, ubrań, zabawek, przyborów szkolnych oraz środków pieniężnych, bezpośrednio w Kamerunie.

Podobnie jak w ubiegłym roku tak i teraz, nasza pomoc jest zwrócona do konkretnych ludzi. Swoją pomocą objęliśmy szkołę w wiosce Kengang, położonej w pobliżu miasta Bafussam w Kamerunie. Cel jest konkretny, działanie także. Skutkiem będzie osobiste przekazanie przez nas środków pieniężnych na wybudowanie szkoły oraz pokrycie niezbędnych kosztów na miejscu, w Kamerunie. Naszym zadaniem jest także zapewnienie szkole nauczycieli - ich opłacanie. O tym więcej w dziale: Budujemy Szkołę.

Dlaczego projekt Młodzi dla Kamerunu jest wyjątkowy i warto do niego dołączyć?

Jesteśmy rozszerzającym się gronem wolontariuszy, często przyjaciół, pracujących na rzecz Centrum Misyjnego Sióstr Pallotynek w Warszawie. Łączy nas wola pracy na rzecz misji, tj. dla naszych braci w wierze i tylko to. Ty także możesz do nas dołączyć. Wszelkie dary osobiście przekażemy siostrom pracującym w Kamerunie, co będzie gwarancją, że będą spożytkowane naprawdę najlepiej i najrozsądniej jak to tylko możliwe. 

Jeśli chciałbyś zorganizować w swojej szkole, parafii czy wspólnocie spotkanie misyjne, skontaktuj się z nami :)

Ekipa animatorów projektu (w nawiasie diecezja działania):

 

                                            

        Agnieszka Dąbrowska         Ania Szczerba                          Małgorzata Kotłowska         Małgorzata Kramaż
        toruńska                                   bielsko-żywiecka                       gdańska                                  gliwicka
        e-mail                                        e-mail                                          e-mail                                       e-mail

                                          

       Anna Kosecka                         Anna Michalewska                Karolina Kamińska                Anna Hirsz
       gnieźnieńska                            opolska                                     ełcka                                          pelplińska
       e-mail                                         e-mail                                        e-mil

                                          

       Małgorzata Wiatr                    Katarzyna Ludwin                  Maciej Drzewiecki                  Łukasz Szczepański
       katowicka                                  rzeszowska                               seminarium gniezno              wrocławska
         e-mail                                        e-mail                                         e-mail                                      

                                           

         Łukasz Chamera                    Magdalena Witowska           Sandra Niemiec                      ks. Łukasz Rybiński        
         zielonogórsko-gorzowska     warszawsko-praska               opolska                                     łomżyńska 
         e-mail                                        e-mail                                        e-mail                                        e-mail 

 

         Transport i logistyka:

                     

          Michał Piętosa                        Sebastian Krajewski            
          Koordynator projektu              Zielona Góra     
          e-mail