ADOPCJA SERCA

Adopcja Serca – inaczej adopcja na odległość – to dzieło, w które może zaangażować się każdy. Na czym to polega i jak to zrobić?

Poniżej fragment listu od s. Teresy SAC, która opisuje to dzieło i jego owoce:

„Dzieci nasze uczęszczają do 3 przedszkoli, 8 szkół podstawowych i do liceum na trzech misjach odległych od siebie od 300 do 600 kilometrów. Jedna misja jest w wielkim mieście Bafoussam, pozostałe dwie w buszu w Doume i Nkol-Avolo.

Dzieci nie tylko, zdobywają wiedzę, ale też mają większą szansę skorzystania z pomocy lekarskiej, są dożywiane – szczególnie przedszkolaki, uczęszczają na lekcje religii i przystępują do Sakramentów Świętych. Dzieci z rodzin pogańskich mają większą możliwość poznania Boga, a przy okazji taką szansę mają także ich rodzice.

Bardzo często misjonarze muszą włożyć dużo wysiłku, aby przekonać rodziców czy opiekunów do posłania dzieci do szkoły, szczególnie tych, którzy już mogą pomagać w polu czy w domu. Dlatego przyjmują maluchów do przedszkoli jak najwcześniej, aby wykrzesać z nich to, co mają najpiękniejszego i przystosowywać do lepszego życia. Dzieci uzdolnione posyłane są przez misjonarzy do bardziej prestiżowych szkół średnich, są one drogie, ale z pomocą Rodziców Adopcyjnych z Europy da się wszystko załatwić”.

ADOPCJA NA ODLEGLOŚĆ to bardzo prosty gest ludzkiej solidarności między osobą bądź rodziną adoptującą dziecko na dystans, nie ma żadnych powiązań prawnych, a dziecko adoptowane nie wyjeżdża ze swego kraju, w którym żyje. Nadal przebywa w swoim kraju, jeśli jest to możliwe, w swojej rodzinie lub wśród swoich krewnych. Jednak pomoc rodziców adoptujących lub inaczej opiekunów, może wpłynąć decydująco na tworzeniu lepszej przyszłości dziecka. Celem takiej pomocy dzieciom z Kamerunu, jest przede wszystkim umożliwienie wykształcenia, które najczęściej jest odpłatne. Wpłacając określoną sumę na dane dziecko 200 zł na rok (zmina od 2014 r.) , pomagamy mu ukończyć szkołę podstawową i kontynuować naukę w szkole średniej. W przypadku naszych dzieci z Kamerunu, uczęszczają one do szkół katolickich i dzięki temu mogą jednocześnie pogłębiać swoją wiarę.

  Jeśli sytuacja finansowa osób adoptujących pozwala na przekazanie większej sumy (dodatkowo bądź okresowo np. z okazji świąt, imieniny, urodziny itp.) niż ustalona minimalna składka, pieniądze te będą zawsze wykorzystane dla danego dziecka w zależności od sytuacji potrzeb dziecka.

 Zazwyczaj między dzieckiem a osobami adoptującymi, wytwarza się więź emocjonalna, nie tylko ekonomiczna. Biorąc to pod uwagę, można korespondować z dzieckiem na wskazany adres, który każda rodzina otrzymuje ode S. teresy w informacjach dotyczacych adopcji. Do adopcji serca, wybierane są dzieci z rodzin wielodzietnych i bardzo biednych, sieroty, bądź nie mające któregoś z rodziców.

 Gdyby sytuacja finansowa osoby adoptującej nie pozwalała na dalsze towarzyszenie dziecku, wystarczy o tym fakcie powiadomić Siostrę, przesyłając krótka wiadomość. W takiej sytuacji, szuka sie dziecku nowych opiekunów. 


Kiedy i gdzie wpłacać? Najlepiej jest wpłacić : gdy się otrzymuje dziecko od razu jak to tylko możliwe w następnych latach od lutego do czerwca, żeby misjonarka wiedziała we wrześniu, czy dziecko ma opłaconą szkołę.

 

By włączyć się w dzieło Adopcji Serca, prosimy o kontakt:

koordynatorka „ Adopcji Serc na odległość”
S. Teresa Gieńko SAC
693 802 707
teresina753@wp.pl 
CENTRUM MISYJNE SIÓSTR PALLOTYNEK
ul. Wojciechowskiego 12, 02-495 WARSZAWA